• kenneth korelaerer 11
  • kenneth korelaerer 17
  • kenneth korelaerer 101
  • kenneth korelaerer 100
  • kenneth korelaerer 102
  • kenneth korelaerer 1
  • kenneth korelaerer 2
  • kenneth korelaerer 10
  • kenneth korelaerer 9
  • forside2018-5
  • kenneth korelaerer 16

Teknik til køreprøven trailer

Kontrolstof til køreprøven trailer kategori BE

Bremser:

Skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse. Mindre trailer kan være uden.
Driftsbremsen skal virke på alle hjul og bremse sikkert, hurtigt og virksomt.
Driftsbremsen skal bremse automatisk ved brud på tilkobling. Sker sædvanligvis af en kæde eller wire mellem bil og trailer. Sikkerhedskæden skal være fastgjort til bilen ikke til det aftagelige træk.
Parkeringsbremsen på traileren skal kunne holde traileren på 18 % hældning. Og blive stående tilspændt.
Bilens parkeringsbremsen skal kunne holde bil og trailer på 12 % hældning.
Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede.
Eventuel hydraulisk bremsekraftoverføring skal være tæt.

Kontrol af bremser:
Kontrollere bremsesystemet ved at trække parkeringsbremsen på traileren og så trække traileren.
Stødstangen må ikke kunne trykkes i bund. Kør langsomt frem, foretage en bremsning og fastholde bremsningen ved at trække parkeringsbremsen i bil. Gå ud og kigge om der fortsat er afstand ved stødstangen. Eventuelt klemme beskyttelsesbælgen sammen.

Lygter og reflekser:

Generelt:
Alle lygter og reflekser skal være hele, rene, virke og være godkendte og mærkede.
Lygte par skal have ens styrke og samme farve. - Foran hvid. - Bagpå rød. – Siden gul.
Alt lys skal kunne ses på en afstand af 300 m. (Bortset fra nummerpladelys) uden at blænde.
Påhængskøretøjer over 2,1 m. bredde: 2 Bagudrettede og 2 fremadrettede markeringslygter.

Foran:
2 lygter med hvidt positionslys, såfremt traileren er bredder end 1,6 m.
2 hvide reflekser, kan være indbygget i lygterne.

På siden:
Gule sidereflekser.
Hvis længere end 6 m. Gule sidemarkeringslygter jævnt fordelt.

Bagpå:
2 lygter med baglys.
Stoplys: 2 stk. Skal lyse væsentlig kraftigere end baglyset.
Nummerpladelys: Min. 1 stk. Skal være hvidt, oplyse nummerpladen. Kunne læses på min. 20 m. afstand.
2 røde reflekser. Skal være trekantede med spidsen opad.
Blinklys: 2 stk. Gult lys og ses tydeligt i solskin.

Bærende dele, dæk, chassis og trækstang:

Dækmønster skal være min. 1,6 mm i hovedmønsteret – kontrolleret ved slidindikator.
Sliddet bør ikke være ujævnt.
Dæk og fælge skal være ubeskadigede.
Dækformen må ikke være unormal.
Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter trailerfabrikantens forskrifter.
I Hjulophænget som helhed eller dets enkelte dele, må der ikke forekomme væsentligt slør.
Hjullejer skal være ubeskadiget.
Dæk på samme aksel skal være af samme dimension og type, bortset fra nødreserve hjul.
Dæk på samme aksel skal min. kunne bære trailerens tilladte akseltryk. Kan ses på dækmærkning.
Dæk skal være af en dimension og udformning svarende til fælgen.
Chassisrammen og trækstang må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt.

Karrosseri og opbygning:

Karosseri og opbygning skal være solidt fastgjort til trailerens bærende dele. Være uden skarpe kanter og udragende dele.
Døre skal være forsvarligt lukket/fastgjort.
Skærme og stænklapper skal være hele og fastgjorte.
Pressening skal være fastspændt og eventuelt gods skal være placeret korrekt og fastspændt.
Trailerens hjul skal være afskærmet, så andre beskyttes mod stænk.
Såfremt udsynet ikke er tiltrækkeligt, skal der monteres ekstra spejle.

Tilkoblingsanordning:

Væsentligt slør må ikke forekomme mellem bilens koblingsdel og påhængskøretøjets koblingsdel, bedømt ved visuel kontrol af slidmærke på koblingsdelene og eventuelt ved kontrol af slidindikator på påhængskøretøjets koblingsdel.
Aftagelig del af tilkoblingsanordningen skal være korrekt monteret og sikret.

Sammenkobling:

Tilkoblingsanordningen skal være solidt fastgjort. Boltforbindelser skal være sikret mod adskillelse.
Tilkoblingsanordningen skal være forsynet med mekanisk sikring, så den ikke kan udløses utilsigtet.
Koblingsdelen skal passe sammen.
De sammen koblede dele skal ha tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.

Selve sammenkoblingen:

Anbring kugleskålen over koblingskuglen. Sikre at sikringsordning aktiveres og kontrollere slidindikator.
Fast gøre sikkerhedskæde.
Tilslut el forbindelsen og efterse lys på traileren.
Hæve og fastspænde støttehjul.
Frigøre parkeringsbremsen.

Registreringsattest:

På grundlag af registreringsattesten skal føreren kunne afgøre om bil og trailer må kobles sammen.
Der skal være påført om det er fast-, variabel- eller synsfri sammenkobling.